İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Kullanım şartlarımızı kabul etmiyorsanız bu sayfadan ayrılmanız rica olunur.

 • Risk uyarısı

  irembray.com ya da ilişkili kanallar tarafından sunulan hizmet ve bilgiler yalnızca genel bilgi vermeye yöneliktir ve özel taleplerinizi karşılama amacı taşımaz. Bu hizmet ve bilgiler irembray.com’un tavsiyesi olarak yorumlanamaz ve kullanıcıların bunlara dayanarak belli bir yatırım yapması (ya da yapmaktan vaz geçmesi) ya da başka bir karar alması düşünülerek paylaşılmamıştır çünkü irembray.com hiçbir ulusal ya da uluslar arası Mali Hizmetler Yasa ya da yönetmeliği kapsamında yetkili bir kurum değildir. Bu tür kararlar almadan önce bağımsız bir danışmandan gerektiği şekilde tavsiye alınmalıdır. Sizinle Hizmetler bölümünde adı geçen üçüncü şahıslardan herhangi biri arasındaki tüm anlaşma ve ilişkilerin risk ve sorumluluğu tamamen size aittir.

  E-posta listeleri
  irembray.com bazı e-posta listeleri tutmaktadır; bu listelerin kullanımı hakkındaki bilgiler Gizlilik İlkeleri bölümümüzde bulunabilir. Bu İnternet sitesinin kullanım koşullarından biri ücretli ya da ücretsiz olarak veri indirme yaptığınızda irembray.com’un size e-posta ile takip mesajları yollayabileceğini kabul etmektir. Sitemiz kimseye SPAM mesajı yollamaz ancak müşteri ve abonelerimize ilgilendikleri konulardaki içeriklerle ilgili uygun teklifler sunarız. Bu İnternet sitesini kullanmakla bu koşulu onaylamış ve sunduğumuz içerik size uygun gelmezse dış kurum ya da mercilere SPAM ya da başka hususlarda şikâyette bulunmaksızın listelerimizdeki aboneliğinizi sonlandırmayı kabul etmiş olursunuz. Bu koşula bizden gelen mesajları e-posta sağlayıcınızın sunduğu sanal düğmeleri kullanarak SPAM olarak işaretlememek de dâhildir.

  Bilgilerin doğruluğu
  Ne irembray.com ne de veri sağlayıcıları veya bağlı şirketler, bu sitede verilen bilgi ve hizmetlerin doğruluğu, yeterliliği, niteliği ya da belli bir kullanıma veya amaca uygunluğu konusunda açık ya da zımni olarak hiçbir şekilde garanti vermezler; bu tür garantilerin tümünü kanunun izin verdiği azami ölçüde bilhassa ve açıkça reddederiz. irembray.com, veri sağlayıcıları ve bağlı şirketler, Bilgi ve Hizmetler bölümünde adı geçen fon yönetimi şirketlerinde ve/veya aracı kurumlarda, bunların fon ve menkul kıymetlerinde hisse sahibi olabilir ya da olmayabilir. Verilen bilgilerin kullanımı ve sonuçlarından kaynaklanan tüm riskler size aittir. İnternet üzerinden edindiğiniz tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu size aittir.

  Sizin paylaştığınız bilgiler
  Sitede ancak bazen irembray.com tarafından izin verildiği şekilde bilgi paylaşabilir ya da bu bilgileri başka kullanıcıların görmesine izin verebilirsiniz. irembray.com kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri denetlemez, onaylamaz, desteklemez ya da kontrol etmez (bir kullanıcının paylaşımının bu bölümde aşağıda yer alan irembray.com kullanıcı ilkelerini açıkça ihlal etmesi durumu hariç) ve dolayısı ile bu bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez ya da sizin veya başka bir üçüncü şahsın bu bilgilere güvenmesini tavsiye etmez. Kullanıcı olarak, (i) uygunsuz, örneğin iftira niteliğinde, müstehcen, tehdit içeren, asılsız ya da geçerli kanun, kural, yönetmelik ya da piyasa temayül ve kurallarına (diğerleri yanında mali hizmetler yönetmelikleri dâhil) aykırı bilgiler; (ii) bir şahsın haklarına tecavüz eden bilgiler (örneğin telif hakları ve gizlilik hakkı); (iii) virüs, otomatik iptal robotu (cancelbot), Truva atı, solucan içeren ya da başka şekilde zararlı bilgiler ve programlar; (iv) reklama giren bilgiler (irembray.com’un değerlendirmesine göre) paylaşmamayı kabul etmiş oluyorsunuz. irembray.com böyle bilgileri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın siteden kaldırma ve kural ihlalleri konusunda ilgili kişi ya da kurumlara bildirme ve bu kişi ya da kurumlara yardımcı olma hakkına sahiptir. irembray.com, kullanıcıların sitede paylaştığı bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve garanti vermez. irembray.com bu bilgilere güvenmemenizi tavsiye eder. İnternet sitesine kullanıcılar tarafından konulan bilgiler, irembray.com tarafından yazılmamış ve onaylanmamış ve hiçbir ülke ya da federasyonun Mali Hizmetler mevzuatı ya da dengi düzenlemeler çerçevesinde denetlenmemiştir. Sitede bir paylaşım yaparak ya da bir bilgiyi diğer kullanıcılarla paylaşarak bu koşullar çerçevesinde irembray.com’a bu bilgileri dünya çapında sınırsız olarak geçerli olmak üzere istediği şekilde (arşivlemek ve Site Hizmetleri dahilinde paylaşmak ve kullanıma sunmak dâhil) kullanma, kopyalama, dağıtma, yayınlama ve aktarma izni vermiş oluyorsunuz.

  Tazminat garantisi
  Bu sitedeki bilgi ve hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanmanız, paylaşmanız ya da dağıtmanızdan ya da bu anlaşmayı herhangi bir şekilde ihlal etmenizden kaynaklanan ve irembray.com’u, veri sağlayıcılarını veya bağlı şirketleri etkileyen tüm zarar, kayıp ve masrafları karşılamayı geri dönülmez şekilde kabul ediyorsunuz.

  Hipertekst bağlantıları
  irembray.com’da, başka şahıslar tarafından işletilen İnternet sitelerine giden hipertekst bağlantıları yer almaktadır. Dış hipertekst bağlantılarından birini kullanmanız irembray.com’dan çıktığınız anlamına gelebilir, dolayısı ile irembray.com bağlantı yapılan sitelerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez.

  Fikri haklar
  irembray.com sitesine kayıtlı olan ve olmayan her türlü fikri haklar (telif hakları, patentler ve markalar dâhil) irembray.com’a aittir ve hiçbir müşteri ya da diğer şahıs bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez ya da etmeye yeltenemez. irembray.com ortaklarının ve veri sağlayıcılarının markaları kendi sahiplerine aittir ve hiçbir müşteri ya da diğer şahıs bunları irembray.com’da görmüş olmakla bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez ya da etmeye yeltenemez.

  Sorumluluk
  irembray.com’un içerik temin ettiği kaynakların çokluğu ve İnternet üzerinden elektronik veri dağıtımının tabiatı nedeniyle, irembray.com, veri sağlayıcıları ve bağlı şirketler, sitede yer alan bilgi ve hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından, ya da hizmetlerin verilmesinden kaynaklanan ya da bunlarla ilişkili (sözleşme veya haksız fiilden kaynaklanan) kayıp, zarar ve masraflardan, yasaların izin verdiği azami ölçüde muaftır ve sorumlu tutulamaz; irembray.com, sitede verilen bilgi ve hizmetler nedeniyle ya da bunlarla ilişkili olarak uğradığınız kâr kaybından, dolaylı, rastlantısal, özel ya da cezai zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. irembray.com, sitenin 2000 yılı özelliklerine uyumlu ve virüssüz olduğunu ya da bulaşma veya zarar verme özelliği olan unsurlar barındırmadığını garanti etmez.

  Tıbbi tavsiyeler

  Bu sitede tıbbi tavsiye verilmemektedir. Makalelerde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Bu sitede yer alan öğüt ve önerilerden herhangi birini uygulamadan önce yetkili bir doktor ya da psikoloğa başvurmanız tavsiye olunur. • Uygun buldunuz mu?
  Daha fazla bilgi almak için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.