İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

Uyarı

Sitemiz irembray.com ve bağlantılı yayınların tümünde verilen bilgi ve hizmetler yalnızca genel anlamda bilgi edinmeniz ve kullanmanız amacıyla sunulmaktadır ve özel ihtiyaç ve taleplerinizi karşılama amacı gütmez. Özellikle, sunulan bilgi ve hizmetler irembray.com’un tavsiyesi olarak kabul edilemez ve kullanıcıların belli bir yatırım yapma (ya da yapmama) konusunda ya da başka bir konuda verecekleri kararlara dayanak teşkil etme amacını gütmez, çünkü irembray.com herhangi bir ulusal ya da uluslararası finansal hizmet iznine sahip değildir. Bu tip herhangi bir karar alınırken muhakkak ayrı bir tavsiyeye başvurulmalıdır. Hizmetler başlığı altında zikredilen üçüncü şahıslarla aranızda söz konusu olabilecek her türlü anlaşma tamamen kendi riskiniz ve sorumluluğunuzdur.

Bilgilerin doğruluğu

Ne irembray.com ne de siteye veri temin edenlerden ya da iştiraklerinden herhangi biri, sunulan bilgi ve hizmetlerin doğruluğu, yeterliliği, niteliği veya herhangi özel bir amaca ya da kullanıma uygunluğu konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir garanti vermemektedir; bu tür garantilerin tümü kanunun izin verdiği en son derecede açık ve kesin olarak reddedilir. irembray.com ve siteye veri temin edenler ve iştirakleri, Bilgi ve Hizmetler başlığı altında zikredilen fon, şirket ve/veya aracı kurum menkul kıymetlerine yatırım yapabilir ya da yapmayabilirler. Verilen bilgilerin kullanımından ve sonuçlarından doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir. İnternet üzerinden edinilen her türlü bilginin doğruluğunu tespit sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tarafınızdan eklenen bilgiler

Siteye, yalnızca irembray.com tarafından zaman zaman izin verildiği ölçüde ve şekilde bilgi ekleyebilir ya da e-posta ile diğer kullanıcıların kullanımına sunabilirsiniz. irembray.com’un kullanıcılar tarafından eklenen bilgileri denetleme, onaylama, destekleme ya da düzeltme uygulaması yoktur (bir kullanıcı tarafından eklenen bir girdinin bu sayfada daha ileride açıklanan irembray.com kullanıcı politikalarını açıkça ihlal ettiği durumlar hariç) ve dolayısı ile de sizin ya da üçüncü şahısların bu tür bilgilere güvenmenizi tavsiye etmez ya da bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez. Sitenin kullanıcısı olarak, (i) hakaret sayılabilecek, genel ahlaka aykırı, tehdit içeren, asılsız ya da yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ya da genel kabul görmüş piyasa uygulamalarına (finansal hizmet yönetmelikleri dahil) aykırı bilgiler de dahil olmak üzere sakıncalı sayılabilecek, (ii) herhangi bir kişinin haklarını çiğneyen (telif hakları ve mahremiyet hakkı dahil), (iii) virüs, cancelbot, Truva atı, parazit ya da başka zarar verici dosyalar içeren ya da (iv) reklam sayılabilecek (irembray.com tarafından algılandığı şekliyle) hiçbir bilgi eklememeyi (ya da iletmemeyi) kabul etmiş sayılırsınız. irembray.com bu tür tüm bilgileri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Hizmetler’den silme ve herhangi bir tecavüzle ilgili olarak ilgili şahıs ve kurumlara bilgi verme ve yardımda bulunma hakkını saklı tutar. irembray.com, sitesine kullanıcıları tarafından eklenen bilgilerle ilgili olarak herhangi bir sorumluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez. irembray.com bu tür bilgilere güvenmemenizi tavsiye eder. İnternet sitesine kullanıcılar tarafından eklenen bilgilerden hiçbiri, herhangi bir ülkeye ya da federasyona ait Finansal Hizmetler Tüzüğü ya da benzeri yönetmelikler açısından irembray.com tarafından yayınlanmış ya da onaylanmış sayılamaz. Hizmetler’e bir girdi eklediğinizde ya da bir bilgiyi diğer kullanıcıların kullanımına sunduğunuzda, irembray.com’a bu bilgiyi dünyanın her yerinde dilediği şekilde (arşivleme ve bilgiyi Hizmetler’e dahil etme dahil) kullanma, kopyalama, dağıtma, yayınlama ve yayma hakkını süresiz ve münhasıran devretmiş olursunuz.

Kefalet

irembray.com’a, siteye veri temin edenlere ve iştiraklerine karşı, sizin sitede sunulan bilgi ve hizmetleri ya da bunlardan herhangi bir bölümünü kullanmanız ya da başkalarına sunmanız veya dağıtmanızdan ya da bu Anlaşma’nın herhangi bir şekilde ihlalinden doğabilecek tüm zarar ve ziyana peşinen kefil olmuş sayılırsınız.

Yardımlı metin bağlantıları (Hypertext links)

irembray.com sitesinde diğer şahıslar tarafından işletilen internet sitelerine ulaştıran yardımlı metin bağlantılarına yer vermektedir. Böyle bir dış bağlantıyı kullanmanız irembray.com sitesinden çıkmanız anlamına gelebilir ve dolayısı ile de irembray.com bağlantı verilmiş sitelerle ilgili olarak hiçbir sorumluk kabul etmez ve hiçbir garanti, teminat veya vekalet vermez.

Fikri haklar

irembray.com üzerine kayıtlı olsun ya da olmasın tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakları, patentler ve isim hakları dahil), irembray.com’un mülkiyeti olarak kalacaktır ve hiçbir müşteri ya da başka şahıs bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez ve hak elde etmeye çalışamaz. İştiraklerin ve siteye veri temin edenlerin isim hakları sahiplerinin mülkiyetindedir ve  hiçbir müşteri ya da başka şahıs bunları irembray.com’da görmüş olmaları nedeniyle bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez ve hak elde etmeye çalışamaz.

Yükümlülük

irembray.com ‘un içerik sağladığı kaynakların çokluğu ve internet üzerinden elektronik bilgi aktarımının doğası itibarı ile, irembray.com’un, siteye bilgi temin edenlerin ve iştiraklerinin (bir sözleşmeyle ilgili ya da şahsi olarak), Hizmetler’de yer alan herhangi bir bilginin kullanımından ya da kullanılamamasından veya Hizmetlerin sunumundan ileri gelen zarar, ziyan ve maliyetlerle ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur ve her türlü yükümlülüğü kanunun izin verdiği en üst düzeyde reddeder. irembray.com’un hiçbir durumda Hizmetler’den ya da Bilgi sunumundan kaynaklanan kâr kaybı ya da dolaylı, arızi, özel, cezai ya da vasıtalı zararlardan doğan hiçbir yükümlülüğü yoktur. irembray.com Hizmetlerinin 2000 yılına uyumlu ya da virüs veya diğer bulaşıcı veya zarar verici unsurlardan azade olduğu konusunda garanti vermez.

Tıbbi Tavsiye

Bu websitesinde tıbbi tavsiyelerde bulunmuyoruz. Makalelerde verilen bilgiler sadece eğitim amaçlıdır.  Bu sitede önerilen tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka diplomalı bir doktora veya psikoloğa danışmanız önerilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir